Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Μαθητές Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

Μαθητές κάποιου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου,( η τεκμηρίωση έγινε με εικονιζόμενη δασκάλα; στην φωτογραφία από το πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου)παίζοντας με τα νερά σε κάποιο αύλακα, ρέμα;
Bookmark and Share