Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Κατασκήνωσις Χ.Ε.Ε.Ν. 1957 Νο1

Κατασκήνωσις υποθέτω στον Άγιο Βλάσσιο της Χ.Ε.Ε.Ν. το 1957. Στο δένδρο καρφωμένο το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίναγε με την Έγερση στις 6:00 με Γυμναστική και ατομική καθαριότητα, και τελείωνε (ώρα δεν φαίνεται) με το Σιωπητήριο. Ωραία χαμόγελα από τους νέους προφανώς λόγω της καλής διαβίωσης στην υπέροχη αυτή ορεινή περιοχή της Αιτωλίας, στα σύνορα με την Ευρυτανία. Το μικρό αυτό φωτογραφικό αρχείο που μέρος του θα μοιραστούμε, είναι πρόσφατο απόκτημα.
Bookmark and Share