Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου Νο1

Υπέροχη φωτογραφία, περίπου αρχές δεκαετίας 1950 με τους Δημοδιδασκάλους του Αγρινίου; στο προαύλιο του Πρότυπου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου. Το εν λόγω σχολείο είναι το σημερινό 3ο Δημοτικό Σχολείο στην Αγία Τριάδα, όπως με ενημέρωσε η αγαπητή Γίτσα, και συνεχίζει την πληροφόρησή της, λέγοντάς μας ότι " το βιβλίο του επιθεωρητή Δημ. Μάγου, ''ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΣ", εκδόσεως 1953 σε λεζάντα της φωτογραφίας του 3ου Δημοτικού το αναφέρει ως "Πρότυπον Δημοτικόν Σχολείον (3ο)". Ο Δ. Μάγος, (είναι αυτός που αργότερα ασχολήθηκε με συγγραφή σχολικών βοηθημάτων) πέρασε από το Αγρίνιο σαν επιθεωρητής σχολείων. Επίσης, μέχρι πριν λίγα χρόνια στους τηλεφωνικούς καταλόγους του ΟΤΕ το 3ο γραφόταν ως "πρότυπο". Γίτσα σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Bookmark and Share