Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Μαθητική Φωτογραφία Νο4

Άλλη μία υπέροχη σχολική φωτογραφία του Ι. Ξυθάλη, την περίοδο του Μεσοπολέμου. Όλα αγόρια, τριγύρω του δασκάλου τους. Άλλα με τα ειδικά πηλίκια άλλα με διαφόρων ειδών καπέλα, ναυτικά,.. Ιδιαίτερη μνεία μπορεί να γίνει και στον ενδυματολογικό συνδυασμό βλέποντας τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα της εποχής. Φυσικά για εμάς όλα τα παιδιά είναι ίδια και κανένα δεν ξεχωρίζουμε από το άλλο.
Bookmark and Share