Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Μαθητές Γυμνασίου σε εκδρομή

Φωτογραφία ενθύμιο από εκδρομή μάλλον κάποιου Γυμνασίου, στην οποία αναφέρονται τα ονόματα των καθηγητών και μαθητών. Φωτογραφία του Ξυθάλη.
Bookmark and Share