Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Νυχτεριναί Τεχνικαί & Επαγγελματικαί Σχολαί Εν Αγρινίω

Διαφημιστικό για την προσέλκυση νέων οι οποίοι το πρωί θα έβγαζαν το ψωμί τους δουλεύοντας σκληρά, και το βράδυ μπορούσαν να παρακολουθούν τις εν λόγω τεχνικές σχολές για την βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Bookmark and Share