Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον Γυμνάσιο Θηλέων Νο3

Φωτογραφία του Ξυθάλη που εικονίζει το Γυμνάσιο Θηλέων Αγρινίου. Δεν γνωρίζω αν είναι το 1ο ή το 2ο. Αν κάποια από εσάς αναγνωρίσετε είτε τον εαυτό σας είτε κάποια φίλη σας ή κάποια, κάποιον καθηγητή ενημερώστε μας για να δώσουμε την σωστή πληροφορία. Ευχαριστώ το φίλο Αλέξη που με σκέφτηκε.
Bookmark and Share