Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Παπαστράτεια Εκπαιδευτήρια

Όπως γράφει η αποστολέας της κάρτας, " Σου στέλνω την φωτογραφία του Γυμνασίου. Είναι δυο όμοια κτίριατα οποία συνδέονταιμε ένα υπόστεγο δια την γυμναστικήν και μίαν ταράτσαν από επάνω δια τα κορίτσια κατα το διάλειμμα.Το κτίριον που φαίνεται ολόκληρον είναι το Γυμνάσιον. Το άλλο που του λείπει η είσοδοσ με τον εξώστη είναι Δημοτικόν.Βλέπεις και τας δυο εισόδους, η μία που οδηγεί στα εκαπιδευτήρια και η άλλη στο πάρκον που περιτριγυρίζει τα εκαπιδευτήρια. "
Bookmark and Share