Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Δημόσια Παπαστράτου Εκπαιδευτήρια

Τα Παπαστράτεια εκαπιδευτήρια, Δημοτικό μπροστά και Γυμνάσιο δίπλα. Ανάμεσά τους, σκεπαστός χώρος, για αθλητικές δραστηριότητες. Πλαινά του πρώτου κτιρίου, του 5ου Δημοτικού,φαίνεται η Αγία Σωτήρα, η εκκλησία μας μέσα στο Πάρκο. Έκδοση Φωτο -Ξυθάλη - βιβλιοπωλείο Νασιοπούλου, στις αρχές της δεκαετίας του'30.
Bookmark and Share