Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Κεντρική Πλατεία

Η Κεντρική μας Πλατεία, εν μέσω βαρύ χειμώνα, όπως μαρτυρούν τα παλτά των περιπατητών της περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1930. Ξεχωρίζουν τα δυο ξενοδοχεία, "ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ" και "ΣΕΣΙΛ". Επίσης και μία κολώνα φωτισμού στην οποία είχε κρεμαστεί ο ένας εκ των τριών που οι κατακτητές, μαζί με τους έλληνες συνεργάτες τους, κρέμασαν εκείνη την Μαύρη έτσι και αλλοιώς Μεγάλη Παρασκευή. Είναι απότον γνωστό Φωτογράφο του Αγρινίου και όχι μόνο, Ι. Κοναβίτη.
Bookmark and Share