Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Πλατεία Μπέλλου

Πλατεία Μπέλλου όπως αναφέρει και η λεζάντα, με τον κόσμο στημένο για την φωτογράφηση. Ξεχωρίζουν τα Φανάρια Ασετυλίνης που όπως αναφέρει ο αποστολέας, είναι χωρίς φώς. Σταλμένη τον Ιούλιο του 1918 στο Αργοστόλιον. Αγρινιώτης εκδότης και εδώ, Οδυσσέας Μπλίκας. Ο αποστολέας, υπάλληλος Τραπέζης στο Αγρίνιο, για κάποιο λόγο σε όλες τις κάρτες του βρίζει την πόλη.
Bookmark and Share