Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγγελόκαστρον (πίνακας Α. Γεωργιάδου)

Κάρτα που απεικονίζει πίνακα ζωγραφικής Α. Γεωργιάδου με γυναίκες και τοπίο του Αγγελοκάστρου έκδοσις του Βιβλιοπωλείου το " ΜΙΚΡΑΚΙ " Αγρίνιον.
Bookmark and Share