Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Σιδηροδρομική Γέφυρα Αγγελοκάστρου (Ενθύμημα Αγρινίου)

Κάρτα σταλμένη από το Αγρίνιον στο Αργοστόλιον 18 Ιουλίου 1918. Ο εκδότης ως προφήτης είχε προβλέψει ότι και το Αγγελόκαστρο θα ήταν κάποια στιγμή κομμάτι του Δήμου Αγρινίου και το αναφέρει ως ενθύμημα της πόλης.
Bookmark and Share