Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αχελώος - Υδροηλεκτρικό Έργο Κρεμαστών Νο2

Γενικές και ειδικές πληροφορίες για τα Υδροηλεκτρικά έργα στον Αχελώο, όπως αναφέρονται στην πίσω πλευρά της προηγούμενης κάρτας.
Bookmark and Share