Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αχελώος - Υδροηλεκτρικό Έργο Κρεμαστών Νο1

Κάρτα που διανέμονταν από το περίπτερο της ΔΕΗ κατά την διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης το έτος 1964. Η φυλάκιση των αδάμαστων μέχρι τότε αφρίζοντων νερών του Ασπροπόταμου ξεκίνησε και δυστυχώς ακόμη και σήμερα προσπαθούν να τον αποτελειώσουν θέλοντας να στείλουν τα νερά του να ποτίσουν άλλους τόπους ξένους προς αυτόν σκεφτόμενοι μόνο το ίδιον όφελος.
Bookmark and Share