Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Μουσικός Σύλλογος Αγρινίου ΟΡΦΕΥΣ

Υπέροχη φωτογραφία της μπάντας του Ορφέα, αλλά κα χορωδίας, σε πλήρη ανάπτυξη και εν πλήρη δράση, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε από την υπέροχη φωτογραφία του Ξυθάλη.
Bookmark and Share