Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Μουσικός Σύλλογος Αγρινίου ΟΡΦΕΥΣ

Υπέροχη φωτογραφία του Ορφέα αποτελούμενη κατά βάση από νεαρούς σε ηλικία. Από το Αρχείο του Σίμου Κωνσταντινίδη.
Bookmark and Share