Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

9ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου Θεατρικό Νο1

Ο Βασίλης, ο Βαγγέλης και ο Νικολάκης σε ένα θεατρικό που όσο θυμάμαι είχε να κάνει με επιβάτη σε λεωφορείο, τον εισπράκτορα και τον ελεγκτή; Η χρονιά, δεν θυμάμαι, αλλά από την διακόσμιση του περιβάλλοντα χώρου, 1972,ή 1973.
Bookmark and Share