Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Σχολικό Θεατρικό Άγιος Κωνσταντίνος 25/3/54

Άγιος Κωνσταντίνος 25 Μαρτίου 1954 και τα Σχολικά δρώμενα με ποιήματα και σκέτς είναι στην ημερήσια διάταξη. Το σκηνικό φτωχικό αλλά η φωνή της ψυχής μεγάλη για να ακουστεί στα πέρατα.
Bookmark and Share