Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - " ΤΕΧΝΟΦΩΝΙΚΗ " Α.Ε. Ηλεκτρόφωνα ΑΜΙ

Τα πιό γνωστά στην επαρχία ηλεκτρόφωνα ΑΜΙ που μας διασκέδασαν για πόσα χρόνια. Θύμισες πολλές σε άλλες εποχές. Διεύθυνσις εν Αγρινίω, Μίμης Κολκυθάς, Παπαϊωάννου 2 Πλατεία Μπέλλου, τηλ. 90.54
Bookmark and Share