Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Ηλεκτρόφωνα WURLITZER

Διευθυντής εν Αγρινίω, Αθανάσιος Τσουκαλάς επί της οδού Παπαστράτου 53 τηλ. 90.58 και βρισκόμαστε μάλλον στα 1963-64, αφού αναφέρει ότι πρόκειται για νέου τύπου ηλεκτρόφωνα, 1961-62.
Bookmark and Share