Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αχελώος - Υδροηλεκτρικό Έργο Καστρακίου Νο2

Το δεύτερο φράγµα του Αχελώου που δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε απέναντι από το χωριό Καστράκι της Αιτωλοακαρνανίας, λίγο έξω από την πόλη του Αγρινίου, σε απόσταση περίπου 35 χλµ. νότια των Κρε­µαστών όπου υπάρχει το πρώτο φράγμα του Αχελώου, έχει ύψος 96 µ. και είναι φτιαγµένο από αµµοχάλικο του ποταµού µε κεντρικό αρ­γιλικό πυρήνα. Ο ταµιευτήρας που σχηµατίστηκε είναι τρίλο­βος, έχει µέγιστο µήκος 8,5 χλµ., µέγιστο πλά­τος 6 χλµ., το ανάπτυγµα της ακτογραµµής του φτάνει τα 90 χλµ. κι όταν τα νερά βρίσκο­νται στη µέγιστη στάθµη τους (σε υψόµετρο 150 µ.) καλύπτουν έκταση 28 χλµ.2 Ο υδροη­λεκτρικός σταθµός, ο οποίος λειτούργησε το 1969, είναι εγκατεστηµένος στο αριστερό πρα­νές κατάντη του φράγµατος και έχει τέσσερις µονάδες συνολικής ισχύος 320 MW. (οι οποίες φαίνονται στην φωτογραφία μας στην κατάληξη των τεράστιων σωλήνων). Η λίµνη του Καστρακίου είναι κι αυτή ολιγοτροφική και η πανίδα της είναι παρόµοια µ' εκείνη της λίµνης των Κρεµαστών. ΠΗΓΗ: ΒΙΒΛΙΟ : ΑΧΕΛΩΟΣ του Νίκου Πέτρου.
Bookmark and Share