Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Άποψη Λίμνης Τριχωνίδας No2

Φωτογραφία του Ξυθάλη, με τοπίο της Λίμνης Τριχωνίδας όπου στο μπροστινό μέρος κυριαρχούν οι γυμνοί κορμοί λόγω εποχής υποθέτω δένδρων καθώς και το κουφάρι βάρκας η οποία σίγουρα θα έζησε μεγάλες δόξες στα γαλανόλευκα νερά της λίμνης. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας δεσπόζει το εξοχικόν κέντρον " Κωνσταντοπούλου" όπου εφιλοξενήθη ο Βασιλεύς Γεώργιος, όπως διαβάζουμε στο πίσω μέρος της.
Bookmark and Share