Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Πάρκο - Χιονισμένο τοπίο

Χιόνι στο Αγρίνιο και φυσικά το Πάρκο ντυμένο στα άσπρα. Έκδοση ΦΩΤΟ- ΞΥΘΑΛΗ. Μάλιστα η κάρτα είναι σταλμένη τον Δεκέμβριο του '58 από τον Σωτήρη και την Βασιλική Ξυθάλη με ευχές για τον Καινούργιο Χρόνο 1959.
Bookmark and Share