Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον η Αγορά.

Περίοδος Μεσοπολέμου,πανοραμική άποψη της λεγόμενης αγοράς, όπου δεσπόζουν τα Δίπατα Πέτρινα τυπικά σπίτια του Βραχωριού. Κάρτα σταλμένη τον Αύγουστο του '36.
Bookmark and Share