Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Λαική Αγορά Αγρινίου

Περίοδος Μεσοπολέμου, στην Πόλη μας, όπου λόγω της καλλιέργειας του καπνού, έχει ανθισμένη οικονομία. Υποθέτω ότι είναι στην σημερινή Πλατεία Στράτου.
Bookmark and Share