Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Πάρκον - Μεταμόρφωσις Σωτήρος

Η κάρτα στάλθηκε από τους μαθητές της Δ' Τάξης, Α' Τμήματος Δ' Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου, προς τους μαθητές του Α' Δημοτικού Σχολείου εις Γρεβενά. Έκδοσις " ΦΩΤΟ ΟΝΕΙΡΟΝ "
Bookmark and Share