Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Κεντρική Πλατεία - Πλατεία Μπέλλου

Προχωράμε στην δεκαετία του '50 όπου είναι εμφανής η αλλαγή είτε χρήσης είτε στην όψη τους στα κτίρια που περιτριγυρίζουν την Πλατεία.Το κάτω μέρος της έχει εξωραιστεί, τα TAXI έφυγαν από αυτή την πλευρά του δρόμου. Στο προτελευταίο κτίριο στην αριστερή πλευρά της κάρτας ξεχωρίζει η διαφήμιση της''ΤΑΕ''(Τεχνικαί Αεροπορικαί Εκμεταλλεύσεις) η πρώτη ιδιωτική αεροπορική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 1935. Στο διπλανό κτίριο, ξεχωρίζει η επιγραφή του πρατηρίου Σιγαρέττων Παπαστράτος. Ευγνώμονες για ακόμη μία φορά στον Φωτογράφο μας της οικογένειας Ξυθάλη.
Bookmark and Share