Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Κεντρική Πλατεία - Πλατεία Μπέλλου

Η Κεντρική Πλατεία, Αγρινίου, ή Πλατεία Μπέλλου όπως λεγόταν μέχρι το 1967, αν θυμάμαι καλά. Χρωμολιθόγραφη υπέροχη άποψη από τον Αγρινιώτη εκδότη Δ. Παπαλάμπρο. Κάρτα σταλμένη τον Αύγουστο του 1917 στο Αργοστόλιον.
Bookmark and Share