Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον. - Διάφορες Απόψεις.

Μερική άποψη του σύγχρονου Αγρινίου, στο τέλος της δεκαετίας του 1990, καθώς και της Κεντρικής Πλατείας, με το φώς του Ήλιου αλλά και το βράδυ με τεχνητό φώς. Από εκδόσεις Βετσόπουλος, Αγρίνιο.
Bookmark and Share