Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Πλατεία Μπέλλου Νο3

Πανοραμική άποψη της Πλατείας Μπέλλου, η σημερινή Δημοκρατίας, από το ξενοδοχείο ΑΚΡΟΠΟΛ υποθέτω, καθώς ήταν το υψηλότερο κτίριο εκείνη την εποχή. Βρισκόμαστε στην δεκαετία του '50. Τα ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ, στην σκιά περιμένουν τους επιβάτες. Στο βάθος δεξιά φαίνεται καθαρά η εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Δεσπόζει το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεττανία και πιο αριστερά το όμορφο Νεοκλασσικό κτίριο, όπου στεγάζονταν το οδοντιατρείο του Δ. Κοντογεώργου όπως διαβάζουμε στην πινακίδα.
Bookmark and Share