Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον. - Μερική άποψις.

Έγχρωμη μερική άποψη του Αγρινίου στην δεκαετία του 1970. Άποψη από τον δρόμο από Τον Παλιό Άγιο Χριστόφορο προς τον Νέο καλοκαίρι, όπως μαρτυρούν οι λιάστρες και τα καπνοχώραφα δίπλα.
Bookmark and Share