Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Άποψις Τριχωνίδας - Οδός Κεφαλοβρύσου

Υπέροχη μερική άποψη της Λίμνης του Αγρινίου('ετσι αναφέρεται η Τριχωνίδα μας σε πολλά παλιά βιβλία και χάρτες) και τον δρόμο που οδηγεί στο Κεφαλόβρυσο, όπως λέγονταν το Θέρμο. Κάρτα σταλμένη 16.10.34 από κάποιον άλλο Νικολάκη.
Bookmark and Share