Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Η Παλιά γέφυρα του Αχελώου

Μακρινή άποψη της Γέφυρας. Κάρτα σταλμένη 14-4-48 και όπως γράφει ο αποστολέας, " Η μεγάλη γέφυρα του Αχελώου που περάσαμε κατά τον πόλεμο ανατινάχθηκε και τώρα ξαναφτιάχτηκε. Η κάρτα είναι της προπολεμικής γέφυρας."
Bookmark and Share