Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Άγιος Χριστόφορος (Ο Παλιός Ναός)

Νεότερη και πιό κοντινή άποψη του Ναού αλλά και του Δασύλιου που τον περιβάλει.Όπως γράφει ο αποστολέας,....σας στέλλω ένα θαυμάσιον κομμάτι του Αγρινίου, το δασύλιον του Αγίου Χριστοφόρου. Έκδοση με τοπική συνεργασία του γνωστού μας πλέον ΦΩΤΟ-ΞΥΘΑΛΗ αλλά και του ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Β. ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ.
Bookmark and Share