Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Βαθμοφόροι της Ε.Ο.Ν. 25 Μαρτίου 1938

Ζευγάρι βαθμοφόρων της Ε.Ο.Ν. και αν δεν κάνω λάθος, η γυναίκα κατέχει υψηλότερο βαθμό από τον άντρα, κρίνοντας από τα αστέρια στο μανίκι τους. Φώτο - Ξυθάλης.
Bookmark and Share