Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Ε.Τ.Ε. κτίριο υποκαταστήματος Αγρινίου Νο5

Πλάγια και πίσω όψη του κτιρίου τηε Εθνικής Τράπεζας, περίπου την δεκαετία του '60. Άλλη μιά φωτογραφία του Ξυθάλη.
Bookmark and Share