Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αεροδρόμιο Αγρινίου T-6 Texan/Harvard

Ενθύμιο από το Αεροδρόμιο Αγρινίου πάνω και γύρω από αεροπλάνο τύπου T-6 Texan/Harvard, την χρονική περίοδο του 1948. Ευχαριστώ το φίλο Γεράσιμο Βέβη για την πληροφορία αναφορικά με το μοντέλο του αεροπλάνου.
Bookmark and Share