Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αεροδρόμιο Αγρινίου Σπίτ-Φάιρ (SPITFIRE) Νο1

Ενθύμιο στρατιωτικό πάνω σε Σπίτ-Φάιρ (SPITFIRE) 30-4-48 όπως αναγράφεται στο πίσω μέρος της φωτογραφίας στο αεροδρόμιο Αγρινίου.
Bookmark and Share