Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Γραφείο ΕΔΑ & Βιβλιοπωλείο της ΖΩΗΣ Αγρινίου

Όπως αναγράφεται και στο πίσω μέρος της Φωτογραφίας πρόκειται για το κτίριο όπου φιλοξενούνταν 2 εκ διαμέτρου αντίθετες οργανώσεις, όπως ήταν το βιβλιοπωλείο της Ζωής της Ελληνικής Εκκλησίας και της Ελληνικής Δημοκρατικής Αριστεράς.
Bookmark and Share