Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον - Σχολικό Θεατρικό No1

Φωτογραφία του Ι. Ξυθάλη, υποθέτω την δεκαετία του '20 με μαθητές και μαθήτριες και τον καθηγητή τους, από κάποιο θεατρικό υποθέτω αφιερωμένο στο ηρωϊκό 1821. Τελαυταίο απόκτημα από δημοπρασία. Η φωτογραφία είναι κομμένη, περισσότερο στην δεξιά της πλευρά.
Bookmark and Share