Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Νηπιαγωγείο - Γυμναστικές Επιδείξεις Νο2

Τα παιδάκια προβατάκια εκτελούν με μαθηματική ακρίβεια, τις ασκήσεις τους και πίσω γονείς, συγγενείς, φίλοι, παρακολουθούν.
Bookmark and Share