Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Ο Πρόσκοπος Π. Α. Ζ.

Φωτογραφία του Ξυθάλη η οποία στο πίσω μέρος γράφει " στις δυό καλές μου φίλες Χρυσούλα και Κλειώ χαρίζω την φωτογραφία κι' ορκίζομαι να τις θυμούμαι ενόσο εγώ θα ζώ. Π. Α. Ζ. 5/4/50
Bookmark and Share