Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Θερινές κατασκηνώσεις ΖΩΗΣ Αγρινίου Νο1

Οι θερινές κατασκηνώσεις της Ελληνικής Εκκλησίας ΖΩΗ Αγρινίου στη θέση Ρίζα Αντιρίου. Είναι η πρωινή παράταξη για να πούν τον Εθνικό Ύμνο και να γίνει η έπαρση της Ελληνικής Σημαίας. Κάποτε έτσι ξεκίναγε το κάθε πρωινό μας στο Σχολείο.
Bookmark and Share