Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Οικοτροφείον Αρρένων Αγρινίου Ενοριακόν Αγίας Τριάδος

Τα στοιχεία αναφέρονται στο πίσω μέρος της φωτογραφίας.Εδώ βέβαια, ξεχωρίζουμε τον δρόμο που οδηγεί στον Ναό καθώς και μεγάλο μέρος αυτού.
Bookmark and Share