Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Μαθητική Φωτογραφία 5ου Δ.Σ.

Σχολιαρόπαιδα όλα μαζί σε μια φωτογραφία για να θυμούνται την στιγμή, την τάξη, το χρόνο, τους συμμαθητές. Ήταν τυχερά τα αγόρια, γιατί είχαν και κανονική μπάλα να παίζουν όπως φαίνεται να την κρατά ανάμεσα στα πόδια του, προφανώς ο ιδιοκτήτης της. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να είναι έξω από την είσοδο του 5ου Δημοτικού Σχολείου, δίπλα στο πάρκο. Η φωτογραφία είναι του άλλου Μεγάλου Φωτογράφου της Πόλης μας και όχι μόνο, Ι. Κονιαβίτη.
Bookmark and Share