Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Μαθητική Φωτογραφία Νο1

Φωτογραφία περίπου το 1920 του δικού μας φωτογράφου Ι. Ξυθάλη. Όλα με τις ποδιές τους άλλες σε στύλ Ναυτικό και άλλες απλές με τα αρχικά από το ονοματεπώνυμό τους χαραγμένο. Η πρώτη σειρά χωρισμένα ανά 3 και σταυροπόδι όλα προς την ίδια πλευρά. Θεωρώ ότι πρέπι να ήταν τυχερά, γιατί η δασκάλα τους που στέκει στο πλαί τους, ήταν και νέα και όμορφη σε αντίθεση με την λογική της αυστηρότητας που επικρατούσε την εποχή εκείνη.
Bookmark and Share