Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Επιστολικόν Δελτάριον - Λογοκρισία Αγρινίου 20 Μαρτίου 1941

Επιστολικόν Δελτάριον με εικονογράφιση τσολιά με την σάλπιγγα, φαντάρο του στρατού ξηράς και ναύτη, σταλμένο από αξιωματικό του Ελληνικού στρατού που είχε σταθμεύσει στο Αγρίνιο 20 Μαρτίου 1941 και έχει την σφραγίδα λογοκρισίας Αγρινίου.
Bookmark and Share