Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Γραμματόσημα Εθνικής Αντίστασης (7 Οκτωβρίου 1944) Σειρά "Επισήμανση Αγρινίου" Νο1

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ Ανεπίσημες Εκδόσεις (7 Οκτωβρίου 1944) Σειρά "Επισήμανση Αγρινίου" Έκδοση του Ε.Α.Μ. στο Αγρίνιο με απόφαση του τότε προσωρινού Δημοτικού Συμβουλίου. Δύο τύποι επισημάνσεων "ΕΛΑΣ Αγρίνιο 14-ΙΧ-1944" και "Ε.Α. Αγρίνιο 14-ΙΧ-1944" καθώς και νέα αξία 5.000.000 δρχ. σε τρία γραμματόσημα Τοπίων Κατοχής 1944 και ένα με 10.000.000 δρχ. σε φύλλα των 20 γραμματοσήμων. Όλα τα γραμματόσημα ανά τέσσερα ή δύο φέρουν σφραγίδα ασφαλείας στην πίσω όψη "...ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ * ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ", τη σφραγίδα δηλαδή του Δήμου με το στέμμα του βασιλικού θυρεού και τη λέξη "ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ" να έχουν αφαιρεθεί. Παραπάνω μία τετράδα με επισήμανση "Ε.Α. Αγρίνιο 14-ΙΧ-1944 και νέα αξία Δρχ. 10 εκατομ. με τοπίο κατοχής από το Ποντικονήσι στην Κέρκυρα. Επίσης μπορούμε να δούμε και την πλήρη σφραγίδα, που αναφέρεται παραπάνω με την οποία σφράγιζαν το πίσω μέρος των γραμματοσήμων.
Bookmark and Share