Χαρά, τρισύλλαβο ὄνομα λαμπρόηχο, τὸ Βραχώρι! κ᾿ ἐσὺ λαμπρή, τῆς Ρούμελης χαρά, δουλεύτρα κόρη, κι᾿ ἂν ἄλλο πῆρες, ὄνομα θαμμένο στὰ βιβλία, μ᾿ ἀρέσει τ᾿ ἀρματωλικὸ ὄνομά σου μὲ τοῦτο, καὶ ὁλοζώντανη, τὴ βλέπει ἡ φαντασία  τὴ ζωγραφιά σου.

Κωστής Παλαμάς

Αγρίνιον 9 Απριλίου 1944- Ανακοίνωση των Σ.Β.Δ.Ε.

Πολύ σπάνιο τεκμήριο που μας δίνει κάποιες πληροφορίες για το σαμποτάζ που έκαναν οι αντάρτες μεταξύ Σταμνάς και Αγγελοκάστρου στην στρατιωτική αμαξοστοιχία. Είναι ενημερωτική επιστολή του Διοικητή εκμεταλλεύσεως των Σιδηροδρόμων Βορειο Δυτικής Ελλάδος Α. Κανίνια προς τον μηχανικόν ελέγχου Σιδηροδρόμων στην Πάτρα με ημερομηνία 10 Απριλίου 1944, όπου αναφέρει " την επίθεση που δέχθηκε η Στρατιωτική αμαξοστοιχία 101 χθες 09 Απριλίου από αντάρτες και ενω εκινούντο προς Αγρίνιο, εις χιλιόμετρον 40, ένεκα της οποίας εστάθμευσεν. Επηκολούθησε συμπλοκή, πυρπόλησις και αποτέφρωσις παρα των ανταρτών ολόκληρου του συρμού, απαρτιζομένου εξ 1Ζ, 1Θ, 31 πλήρων βαρελιών βενζίνης, 1Γ με Γερμανούς στρατιώτας και 1Ε με Έλληνας επιβάτας ως και εκ της ατμαμάξης Β=6 ήτις υπέστη βαρυτάτας βλάβας. Άγνωστος εις ημάς ο αριθμός των φονευθέντων Γερμανών και Ελλήνων. Εκ του προσωπικού της αμαξοστοιχίας αγνοείται η τύχη του οδηγού .. Κόντου, του μηχανικού Β. Τσακαλόπουλου, του θερμαστού Σ. Κανούτα και του τροχ/τού Αλ. Παναγιωτακόπουλου, επιστρέψαντος ενταύθα μόνον του σκευαγωγού Γ. Σκουφή. Αγνοείται επίσης η τύχη και του επιβαίνοντος της ιδίας αμαξοστοιχίας βοηθού του εργοστασίου Αγ. Κριτσαντώνη. Δεν αποκλείεται οι παραπάνω να ηχμαλωτίσθησαν υπό των ανταρτών. Τα αντίποινα των Γερμανών είναι γνωστά πλέον, με το κρέμασμα των 3 στους φανοστάτες της κεντρικής πλατείας και την εκτέλεση με τυφεκισμό 116 πατριωτών και 1 πατριώτισσας της Κατίνας Χατζάρα.
Bookmark and Share